SPENDENBAROMETER
NEUBAU OASE
CHF 2'050'000
◄ CHF 460000